Αρχιτεκτονική & Βιοκλιματική μελέτη - κατασκευή κατοικίας στο Ελληνικό