Ανακαίνιση / συντήρηση εγκαταστάσεων Vodafone Hellas, Κηφισός