Αρχιτεκτονική μελέτη / κατασκευή κατοικίας στην Κηφισιά