Αρχιτεκτονική μελέτη & κατασκευή κατοικίας στο Αιγάλεω