Κατασκευή κτηνιατρικής κλινικής "Veterinary Clinic" στο Αιγάλεω